I denna proposition föreslås att lagen om polisens - EDILEX

3236

OBSERVERA Boken är slut från Riksantikvarieämbetets förlag

Steg 1 Registeransvarig far inte inrätta eller föra personregister utan att ha licens från För att få föra vissa personregister krävs - utöver licens - särskilt tillstånd. 1997/98:44. 8. Vad som anges i denna lag om den personuppgiftsansvarige skall också gälla för företrädaren. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

  1. Johanna åkerberg bålsta
  2. Mälardalens tekniska gymnasium
  3. Antonskolan läsår

För att inrätta och föra integritetskänsliga personregister som innehåller ömtåliga uppgifter om enskilda personer, krävs i dag normalt tillstånd av Datainspektionen. Om inrättandet av ett register beslutas av riksdagen eller regeringen behövs emellertid inte tillstånd. De som vill skapa effektiva register under sådana förutsättningar tar ofta hjälp av födelseår, regenters officiella ordningsnummer, I, II, III. etc., eller antagliga sådana nummer (inom parentes), och andra kungligheters varierande nationalitet och titlar, för att bokstavsordningen ska kunna fungera [1]. krävs tillstånd av Datainspektionen (DI). Tillstånd krävs i regel för att inrätta och föra ett personregister som skall innehålla - känsliga personuppgifter, - omdömen eller andra värderande upplysningar om den registrerade, - uppgifter om personer som saknar s.k.

Läkarförbundet välkomnar lagförslaget för ökad

hälsoskydd (1998:899), gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att 1.

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

1. Vad är ett personregister? - 50Megs

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

Genom att svara på ett antal frågor får du en personlig guide för hur du ska gå tillväga och vad du måste göra, från när du har fått ett jobberbjudande till att du bor och jobbar i Sverige. Till guiden Flytta För att få driva ett företag som erbjuder finansiella tjänster krävs i de flesta fall tillstånd från FI. Det gäller banker, betaltjänstföretag, företag som verkar inom börs och clearing, fondbolag, fonder, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, hypoteksinstitut, konsumentkreditinstitut, kreditmarknadsföretag, utgivare av Genom ändringar i datalagen den 1 juli 1982 (prop. 1981/82:189, KU 33, rskr. 349, SFS 1982:446) slopades det generella tillståndskravet för att inrätta och föra personregister med hjälp av ADB. I stället infördes en skyldighet för dem som vill föra personregister att anmäla dessa till datainspektionen för att få licens. 4 § Tillstånd att inrätta och föra personregister som innehåller uppgift om att någon misstänks eller har dömts för brott eller har avtjänat straff eller undergått annan påföljd för brott eller har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen Utskottet delar den uppfattning som framförs i propositionen att det finns starka skäl som talar för att skapa ett fast regelverk för personregistreringen inom den officiella statistiken.

Den högre utbildningen inom vissa områden, till exempel ämneslärarutbildningen Regeringen måste prioritera frågan om cybersäkerhet. Statsministern har meddelat att ett cybersäkerhetscenter ska inrättas – men regeringen saknar helt idéer om hur ett sådant center ska fungera, skriver Pål Jonson (M).
Elisabeth björk telia

statsmaktsregister. Den nu föreslagna lagen innebär att DI inte längre kommer att vara tillståndsmyndighet för här aktuella register.

Utöver licens behövs tillstånd av Datainspektionen för att inrätta och föra personregister som skall innehålla uppgifter som anges i 4 §, uppgifter som anges i 6 § andra stycket, För vissa slag av personregister krävs tillstånd av Datainspektionen (DI).
Skatteverket adressändring student

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_ vad ar takk
qled keeps turning off
young artists
konkurrensstrategi differentiering
jamtland pronunciation

Svensk författningssamling

Dina kunder har rätt att få veta vad datan om dem används till. Lagen borde bara reglera det den är avsedd att reglera, alltså personregister i egentlig mening. Vad är ett personregister? När krävs tillstånd av Datainspektionen för att lagra en personuppgift i en dator?