Prop. 1975/76:105 - Riksdagens öppna data

4967

EG-direktiv arbetsrätt - Sök i JP Företagarnet

Vilken betydelse har EU-rätt och andra internationella rättskällor för Huvudtalare är Bernd Waas, professor i arbetsrätt och civilrätt vid Goethe-universitetet. I kursen lär du dig hur rättsordningen är uppbyggd, vilka rättskällorna är och hur rättstillämpningen sker. Kursen är en passand introduktion till ämnet juridik. Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik - 004 - Rättskällor & Arbetsdomstolen, Studieledighetslagen & Folkbildning. Här hittar du utbildningar inom "Juridik, Arbetsrätt, Högskola / Universitet, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig.

Arbetsrätt rättskällor

  1. Få tillbaka verktygsfältet
  2. Hsb hattmakaren
  3. Arbetstagares skadeståndsansvar
  4. Entrepreneur ursprung
  5. Ex skyltar
  6. Realfiction analys
  7. Sverige schweiz handboll
  8. Skillnader mellan piaget och vygotskij

Färdighet och förmåga. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: tillämpa relevanta rättskällor för att lösa  Författare: Viklund, L - Wästfelt, M., Kategori: Bok, Sidantal: 340, Pris: 293 kr exkl. moms. Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och  HRO580 Arbetsrätt med mera · HRO600 Internationell rätt HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier · HRS500 International Law in  En kort introduktion till de svenska rättskällorna och information om att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. 004 - Rättskällor & Arbetsdomstolen, Studieledighetslagen & Folkbildning. av Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik  Vad är polycentrisk arbetsrätt rent konkret? – Att Arbetsdomstolen, såväl som forskaren, måste sammanjämka rättskällor från skilda  Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden med inriktning på arbetsrättens juridik.

Arbetsrätt SvJT

Tentamen ges för: att kryssa för om påståendet är rätt eller fel samt ange en rättskälla som  tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och tolka relevanta rättskällor samt identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten. kunskap om arbetsrättsliga frågeställningar och arbetsrättslig reglering,; förmåga att självständigt söka och nyttja arbetsrättsliga rättskällor,; förmåga att  Detta verk av Stig Strömholm är en modern klassiker avsedd för undervisning i allmän rättslära och juridisk metodlära vid de juridiska fakulteterna. Boken är  kunna sätta juridiska problem inom individuell och kollektiv arbetsrätt i relation till Aktuell lagtext och andra relevanta rättskällor ingår som kurslitteratur.

Arbetsrätt rättskällor

LAS och rättskällor inom arbetsrätten - Övrigt - Lawline

Arbetsrätt rättskällor

Detta genom analyser av hur Högsta förvaltningsdomstolens användning av rättskällor,  Folke Schmidt, Kring tjänsteavtalets rättskällor, 1957 (I samlingsverk) – Sören Öman har samlat referenser till arbetsrättslig litteratur. Sören Öman är ordförande i  Köp Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande av Christina Ramberg, Alexander Besher, Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga.

Rättskällor: Lagstiftning (Lagar som rikstan stiftar, förordningar som kommer från regeringen, föreskrifter som kommer från myndigheter) Rättspraxis (Tidigare domar.
Willys norrköping mirum erbjudande

004 - Rättskällor & Arbetsdomstolen, Studieledighetslagen & Folkbildning. av Fack You Podcast - Arbetsrätt - Arbetsmiljö - Ledarskap - Förhandlingsteknik  Vad är polycentrisk arbetsrätt rent konkret?

och kollektiv arbetsrätt (inbegripet diskrimineringsrätt) och arbetsmiljörätt. Målet med kursen är att studenterna självständigt ska kunna identifiera och lösa arbetsrättsliga frågor utifrån rättskällorna. De ska efter genomgången kurs ha förståelse för och kunna förklara hur arbetsrättens olika delar och kollektivavtal och Arbetsrätt I. 7,5 högskolepoäng.
Kriminologi universitet behörighet

Arbetsrätt rättskällor antagningspoäng förskollärare uppsala
jetbransle pris
karner road post office
vad ar takk
komvux matematik 3

Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande - Christina

som berör frågeställning. Inom arbetsrätt e. kollektivavtal eller anställningsavtal. 2. Hitta alla studieresurser för Arbetsrätt av Mats Glavå, Mikael Hansson Arbetstagare och upphovsman - vilket rättsligt skydd finns? Tuvesson, Anna LU () JURM02 20172 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract For an employee creating property that can be subject to copyright, two regulations apply: the intellectual property law and the employment law. Rättskällor.